Presentasjon

Norsk privatetterforskning er et stort landsomfattende etterforskningsbyrå som tar på seg oppdrag innenfor våre fagfelt over hele landet. Vi tar også oppdrag i og mot utlandet og vi kan således ta oppdrag over hele verden. 

Når du tar kontakt kan vi avtale at vi gjør en forhåndsanalyse av saken din til fast pris. Dette vil munne ut i en anbefaling av hva som bør gjøres i saken og vi kan nærmere si hva det vil koste. En forhåndsanalyse vil og vise om det er lurt å gå videre på saken ut fra beviser, arbeid og kostnader.

Det er gratis å ta kontakt og snake med oss på telefon første gangen. Hvis du trenger mer gjennomgang gjør vi avtale om å møtes til en førstegangskonsultasjon som vi gjør til en fast pris som betales ved fremmøte. Da går vi grundigere gjennom saken med deg før en evt forhåndsanalyse - eller vi går deretter rett på oppdraget ut fra sakens art og det vi blir enige om.

Vi er konkuransedyktige på pris og benytter de mest moderne metoder i vårt arbeide hvor vi også har medarbeider med høy faglig dyktighet innenfor sine arbeidsområder. Du som kunde settes i sentrum og vi bestreber oss i samarbeid med deg på å finne den rette metoden å angripe din sak på.

Vi tar oppdrag innenfor de fleste områder av privatetterforskning, overvåking og sikkerhet. 

Selskapet har en egen avdeling som er spesialisert på barnesaker og vi kan gjøre utredninger i slike saker med høy faglig standard.

Ta en titt på hjemmesiden vår for nærmere informasjon, og ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale om din sak.

Vi tar på oss oppdrag for næringslivet, private og offentlig forvaltning.

Vi har medarbeidere med ulik kompetanse ;

Etterforskere, jurister, utredere, teknikere og barnevernfaglige spesialister.

Se de ulike fanene her på siden for beskrivelse av endel av de ulike tjenestene vi tilbyr.

Som etterforskere tar vi på oss alle sakstyper. Vi tar på oss utroskapssaker hvor vi avslører utroe partnere. Vi etterforsker barnesaker; både barnevern og ved samlivsbrudd hvor det er tvist om barn. Vi kan ettergå faglig barnevernets arbeid eller se på tidligere partneres omsorgsevner.Vi ettergår politiets etterforskning i straffesaker eller gjenopptagelsessaker. Vi bistår i pågående saker, eller i saker om gjennopptagelse av straffesaker.

Vi bistår ofte næringslivet ved svindelsker, utro ansatte og andre problemstillinger. Vi gjennomgår og rutiner for at svindel ikke skal skje. På den måten sikrer vi verdier og skadebegrenser vesentlig.

Vi har egne team som kan utrede faglig barnevernsaker og barnefordelingssaker - vi tar også utredningssaker på oppdrag for det offentlige.

Vi løser barnebortføringssaker. Vi forhandler, tar juridiske grep og ser på muligheter for hjemhenting av barn. Vi kan bistå i svindel og underslagssaker samt i nabotvister. Vi tar oppdrag både for private og næringsdrivende samt det offentlige. Der hvor du lurer på noe finner vi ut av det.

Vi overvåker både synlig og skjult. Har du behov for denne type tjenster tar du kontakt for et skreddersydd opplegg. Vi kan også sjekke om noen blir overvåket.

Vi spaner og avdekker.

Er du utrygg og trenger bistand av en eller annen grunn så finner vi det rette sikkerhetsopplegget for deg. Ta kontakt så finner vi ut av hvordan du kan trygges. Dette gjelder både i trusselsituasjoner, men også trygging av syke mennesker som ikke kan ta vare på seg selv.

Vi kan kurse både i juridiske fagdisipliner og i andre disipliner innen våre fagfelt. Ta kontakt for mer informasjon.

Vi foretar søk i skattelister for deg eller foretar kredittsjekker - se egne faner for nærmere beskrivelse av tjenesten.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg - ta kontakt på telefon 0047 9364 7995 eller benytt kontaktsiden. Det er alltid gratis og uforpliktende å ta en prat.

 • Etterforskning

  Vi arbeider med alle sakstyper innen privatetterforskning alt fra utroe partnere til økonomisaker, svindel, finne bevis i rettsaker, finne savnede blant annet - se under samt under fanen etterforskning. Vi er profesjonelle, effektive og moderne. Ta kontakt for en gratis prat.

 • Overvåkning

  Vi tilbyr alle typer overvåking av både person og gjenstander/ eiendom. Vi sikrer verdier og mennesker. Vi har skjult og synlig utstyr som er topp moderne.

  Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

 • Konsulent - utredning barn / barnevern/ sakkyndighet

  Vi utreder alle typer barnesaker både på vegne av offentlige og private. Vi har erfarne utredere.

  Ta kontakt for en uforbindtlig samtale.

Vi arbeider og tar oppdrag over hele verden.

Betingelser

Vi tar oppdrag for private, næringslivet og det offentlige.  Vi tar også oppdrag fra advokater som har klienter som trenger bistand.

Vi avtaler alle oppdrag med oppdragsbekreftelse slik at det ikke er tvil om hva vi har avtalt. Dette gjør oppdraget trygt for deg som kunde.

I utgangspunktet - med mindre annet avtales tar vi inn forskuddsbetaling før oppdrag påstartes.

Vi sender ut faktura, og foruten vanlig fakturabetaling gjennom bank aksepterer vi bankkort og alle vanlige kredittkort. Vil du betale med kredittkort kan dette belastes i terminal eller så sender vi deg betalingslink på epost.

Se også nærmere under fanen Betingelser på denne hjemmesiden.