Barnesaker

Ikke noe er viktigere for oss enn barna våre.

I livet kan det oppstå samlivsbrudd - der kan vi hjelpe juridisk og med etterforskning for å legge den beste plan i en tvist om barna. 

Hvis du får barnevernet på besøk må du ha profesjonell hjelp på laget. Vi kan utrette en stor forskjell for resultatet i en slik sak.

Lurer du på hva ungdommen din driver med på fritiden - vi finner det ut!

 

Ring 0047 9364 7995

Barnevern

Vi hjelper med å ettergå barnevernet. Vi etterforsker faktum i en sak. Vi gjennomgår den med jurist og vi undersøker ved hjelp av sosionom/ barnevernpedagog eller psykolog. På den måten stiller du mye sterkere mot barnevernet med dine egne sakkyndige.

Vi kan lage et opplegg som trygger din familie.

Ring oss på 0047 9364 7995

Barnefordeling

Trenger du bistand i barnefordeling.

Vi ser på saken din med jurist. Vi etterforsker den andre forelderen samt lager rapport som er faglig god om din situasjon.

Jo tidligere vi kommer inn i saken - jo bedre resultat kan vi få - men det er aldri for sent.

Dette kan vi - og vi hjelper deg slik at du får den beste saken!

Ta kontakt så drøfter vi saken uforbindtlig med deg.

 

Ta kontakt på 0047 9364 7995

Barnebortføring

Er du offer for barnebortføring eller frykter du dette?  Da kan vi hjelpe.

Vi setter i gang hele det offisielle apparatet om du får et barn bortført. Det er vi eksperter på. Videre etterforsker vi bortføringen - søker å finne barnet og den som har bortført barnet. Vi prøver forhandlinger og vi kan se om det kan eller skal iverksettes hjemhenting av barnet.

I slike saker er tid alt - ta derfor tidligst mulig kontakt.

Frykter du bortføring - ta kontakt så vi kan hjelpe deg med å sikre deg og barnet ditt mot at slikt skal skje.

Spørsmål? ta kontakt på 0047 9203 5256