Sakkyndig utredning - barnesaker

Vi utreder barnevern og barnefordelingssaker med erfarne sakkyndige med mange års erfaring fra utredning av slike saker. 

Vi arbeider i tverrfaglige team med sakkyndig på barn (Sosionom/psykolog/psykiater)/barnevernpedagog), jurist og etterforsker for å avdekke faktum og gi den beste utredning i saken din. Vi utreder både for private som ikke føler seg trygg på barnevernets eller motpartens utredning og arbeide, men vi tar også oppdrag som sakkyndige på vegne av det offentlige.

Vi foretar i saken en full omsorgsutredning som skal godkjennes i Barnesakkyndig kommisjon. Dette i alle typer saker om barn.

Vi bruker barnevernfaglig kompetanse og samarbeider med psykolog/ lege/ psykiater ved behov. Vi avgir rapport etter mandat og gir anbefaling og svar på mandatet.

 

Ta kontakt for nærmere opplysninger. Ring oss på 0047 93647995